Courses 2017

2017     Vše je to nejpravděpodobnější postup - kontrolujte si termíny a časy kurz

1/ Leden -------------------------------------------------------------------------------

           6.         Konstalace (RI)                                   Pá 14-20                  cena 1500,-

    7. a 8.         Práce s duchovními bytostmi  (Po M.)  So 16-20 Ne 9-16  cena  5100,-

14. a 15.        DS3 - Projevy duše                           So Ne 9-18                 cena 3400,-

21. a 22.        DS6 - Energie a její toky                   So Ne 9-18                 cena 5200,-

28. a 29.        Pozvej své tělo a duši (Patricie +Jan+ Mudr Eva Rindová )        

                                                                                 So Ne 9-17                cena 5200,-

 

2/ Únor  ------------------------------------------------------------------------------

            3.       Konstalace (RI)                               Pá 14-20                  cena 1500,-

          31.       Konstalace (RI)                               Pá 14-20                  cena 1500,-

 10. a 11.       Práce s životní energií II (RI)           Pá 16-20 So 9-16   cena 2850,-

 11. a 12.       Práce s životní energií I                  So 17-20 Ne 9-17  cena 1800,-           

 18. a 19.       DS16 – My a naše smysly (DS6)     So Ne 9-18             cena 5200,-

 

3/ Březen  -----------------------------------------------------------------------------

            3.       Konstalace (RI)                                 Pá 14-20              cena 1500,-

            4.       Kyvadlo I (Pro Všechny)                    So 9-17                cena 1600,-     

            5.       Automatická kresba I (Pro Všechny) Ne 9-17               cena 1600,-     

          11.       Praktická práce s životní energií I  (Pro RI) So 9-17     cena 1600,-

          12.       Praktická práce s životní energií II  (Pro RII) Ne  9-17 cena 1600,-

25. a 26.       DS7 – Realita naší iluze                     So Ne 9-18         cena 5200,-  

          31.       Konstalace (RI)                                  Pá 14-20             cena 1500,-

4/ Duben  --------------------------------------------------------------------------

     1. a 2.        DS14 – Finance 1 (DS6)              So Ne 9-18             cena 5200,-

            3.       Konstalace (RI)                            Pá 14-20                  cena 1500,-

     8. a 9.       DS5 – Řeč tváře a těla                 So Ne 9-18               cena 5200,-

 

5/ Květen  ------------------------------------------------------------------------

          19.       Konstalace (RI)                             Pá 14-20                  cena 1500,-

 20. a 21.      DS8 – Duše tělo a energie             So Ne 9-18              cena 5200,-  

 27. a 28.      DS1 – Základy práce                       So Ne 9-17             cena 2900,-           

 

6/ Červen  ------------------------------------------------------------------------

              2.     Konstalace (RI)                                Pá 14-20                  cena 1500,-

              3.     Kyvadlo  II (KI)                                So 9-17                    cena 2700,-     

            15.     Automatická kresba II (Aut. I)        So Ne 9-17               cena 2700,-    

   10. a 11.     DS11 – Vztahy 2 (DS6)                    So Ne 9-18               cena 5200,-

            23.    Praktická práce s životní energií M (Pro M) Pá  14-20       cena 1500,-

    24. a 25.    DS6 – Energie a její toky                  So Ne 9-18               cena 5200,-

   30. a 1. 7.   Práce s životní energií II (RI)           Pá 16-20 So 9-16      cena 2850,-  

     

7/ Červenec -------------------------------------------------------------------------

       1. a 2.     Práce s životní energií  I                 So 17-20 Ne 9-17  cena 1800,-

            14.     Konstalace (RI)                                Pá 14-20                cena 1500,-         

   15. a 16.      DS2 – Pilíře systému                      So Ne 9-18             cena 3100,-            

   11. a 12.     Práce s životní energií III – (Mistr)    Pá 16-20 So 9-16  cena 7770,-