ráce s životní energií a další...


 

Práce s životní energií I (Reiki I) - (není potřeba žádný přípravný kurz) základ technologie která nám umožňuje získávat pro sebe (i pro druhé) více životní energie, abychom si mohli lépe užívat života. Kde je dostatek energie je lepší pochopení, uzdravování, učení , větší klid a mnoho dalšího :o)

Práce s životní energií II (Reiki II) -  Prohlubuje a rozšiřuje práci s životní enrgií. Práce se symboly.

 

Práce s životní energií III (Reiki III) -   Mistrovský stupeň je významným a krásným krokem v práci s energiemi i v životě jedince. Dává svobodu  a umožňuje poznání "kdo vlastně jsme" :o) (Pouze po dohodě s Mistry učiteli.)

 

Duhový systém    Všechno se neustále vyvíjí a roste, takový je zákon přírody. Proto po dlouhých letech práce s lidmi  a studiu různých metod práce se stresem, jsme se rozhodli, tedy já Jan a Patricie, vypracovat systém, který je o naší práci s lidmi. Náš přítel Daniel Whiteside když pobýval u nás a vedl zde kurzy, říkal ,, učte to co denodenně děláte".

Duhový systém je propojení více metod a postupů v jeden efektivně fungující celek. Ve spolupráci s lékaři vidíme další rozvoj naší práce a  také daleko vyšší efektivnost. 

Duhový systém je určen každému, kdo má zájem a chce si tvořivě změnit svůj život a mít možnost si ho hezky užít. 

 

Kyvadlo I, II - I. Naučíme se práci s kyvadlem a způsob kladení otázek, II- Prohloubení práce s kyvadlem i mimo prostor a čas.

 

Automatická kresba I, II -  I. Naučíme se práci s uvolněnou myslí a rukou držící tužku poznávat toky energií v různých situacích, vztazích a lidech. Je to úžasný diagnostický nástroj, II. Prohloubení práce i mimo prostor a čas.

 

Konstalace - (Potřeba mít Reiki I, nebo mít sebou doprovod někoho, kdo nás už zná a má alespoň Reiki I) Kurz který vám pomůže podívat se na vztahy a různé situace v životě z úplně jiného úhlu pohledu. Používáme zde prvky Konstelací a Duhového systému

 

Dobrý zrak bez brýlí - (není potřeba žádný přípravný kurz) kurz který vám pomůže pochopit a odstranit příčiny vašeho špatného zraku. Jedná se o soubor cvičení a odbloků, tak aby došlo k uvolnění stresu, který náš zrak negativně ovlivňuje.  Je lepší vše vidět a řešit, než dělat že nic nevidíme, nebo nechceme vidět

 

Mít rád svůj život - Vhodný pro každého, kdo si chce život opravdu užívat a má pocit, že mu v tom ještě něco chybí, nebo překáží. A hledá cestu. Také odblokujeme stres na toto téma (Není potřeba žádních přípravných kurzů)

 

Poznej a zdokonal své schopnosti - Pracovní seminář pro kohokoliv, kdo chce zlepšit svou práci, komunikaci a chce se umět prosadit v dnešním pracovním světě. Budeme poznávat své mnohdy skryté schopnosti a společně je uvolňovat. 

 

Smrt a co s ní - Je jednodenní seminář, kde zpracováváme stres z vlastní smrti, ale i ze smrti kolem nás. Pokusíme se vám vysvětlit jak to vlastně v tomto univerzu je.

a další