O certifikátech

Chci se zde krátce zamyslet, možná spolu s vámi, nad významem Certifikátů. Certifikáty vydáváme jako potvrzení, že někdo něco absolvoval a je tedy oprávněn ….....................Co ? A kde ?

 

My například vydáváme Certifikáty, tím myslím Duhový anděl, jako potvrzení, že ten dotyčný u nás něco absolvoval a také se snažíme aby byl hezký a dotyčnému připomínal hezké chvíle při kurzu, nebo semináři. Jinou váhu nemá, ale těší nás je vydávat, protože to žáka potěší dostat vízo a ještě je to za výbornou.

Pak se ale také setkáváme s Certifikáty, kde nám vydavatelé tvrdí, že jsou celosvětově platné . Ptáme se jak? Jak platné? K čemu nás po celém světě opravňují? Milí přátelé, mnohdy k ničemu.

Je to to samé potvrzení účasti na tom kterém kurzu či semináři. Mnozí vydavatelé si neuvědomují, nebo uvědomují?, že v případě celosvětové platnosti mohu v kterékoliv zemi uplatnit tento certifikát a bude v souladu s legislativou této země a bude mě opravňovat k nějaké činnosti, nebo mi bude nějak započítán do vzdělání.

Jestliže budeme vydávat nějaký Certifikát a tvrdit že platí v ČR, musí vyhovovat legislativě české republiky tak, aby se majitel cítil bezpečně při své činnosti, a při jednání s živnostenským či finančním úřadem neměl problémy. I takové Certifikáty budeme vydávat v některých výukových programech.

Samozřejmě je mnoho Certifikátů naprosto legálních, platných v ČR i ve světě a je možno v rámci legislativ jednotlivých zemí s nimi pracovat. Ale o těch není třeba mluvit, to je jasné.

 

Je dobré o těchto věcech přemýšlet a nebojte se zeptat jak je váš certifikát platný.

 

 

Jan Löbl