Alie Relker v Praze 2011

21.09.2011 19:06

Jsme velmi rádi, že budeme mít možnost přivítat v Praze paní Alie Relker, která zde bude vyučovat dvoudenní kurz:

NOVÉ ZPŮSOBY, JAK PODPOŘIT PROCES UČENÍ U DĚTÍ  ve dnech 17. a 18. ZÁŘÍ 2011

    

Alie Relker je z Holandska a je Senior konzultantkou a Lektorkou. Ve své profesionální

praxi vždy pracovala s lidmi. Vystudovala zdravotní školu v oboru zdravotní sestra

a pracovala jako učitelka pro budoucí zdravotní sestry.

Od roku 1984 pracuje se svalovým testem, tzv. biologickou zpětnou vazbou těla

(obor Kineziologie). Alie je také odbornicí na metodu, kterou vytvořili

Gordon Stokes a Daniel Whiteside.

Je známá pro své bohaté odborné zkušenosti s prací s dětmi a s používáním

obličejových struktur v komunikaci s dětmi a dospělými. Za dobu více než 15 let Alie

vyškolila v používání Metody kterou vytvořili Gordon Stokes a Daniel Whiteside,

velké množství lidí po celém světě, kteří se pak stali konzultanty a učiteli této metody.

Alie dokáže vytvořit bezpečné prostředí, kde lidé mohou vyjadřovat své emoce

a myšlenky a bez obav tak klást své otázky. Lehce navazuje kontakt s lidmi a zábava

a humor jsou součástí jejího stylu. Alie navštěvovala Českou a Slovenskou republiku

po mnoho let, aby zde vzdělávala lidi v metodě. Teď je tady opět, aby

sdílela své znalosti a zkušenosti s účastníky kurzu, který bude vést. Můžete se k ní

připojit, pokud se chcete seznámit s ní a také s pozitivními výsledky a odbornými

poznatky z její práce. Na tomto kurzu se Alie podělí o vhledy a zkušenosti ze své

práce při individuálních sezeních s klienty a z práce ve škole, kde pracuje s dětmi

jeden den v týdnu.