Práce s životní energií I 

(není potřeba žádný přípravný kurz) Základ technologie, která nám umožňuje získávat pro sebe (i pro druhé) více životní energie, abychom si mohli lépe užívat života. Kde je dostatek energie je lepší pochopení, uzdravování, učení , větší klid a mnoho dalšího :o)

Práce s životní energií II 

Prohlubuje a rozšiřuje práci s životní enrgií. Práce se symboly. Práce na kontakt, ale i mimo prostor a čas.

Práce s životní energií III - Mistr   

Mistrovský stupeň je významným a krásným krokem v práci s energiemi i v životě jedince. Dává svobodu a umožňuje poznání "kdo vlastně jsme" :o) (Pouze po dohodě s Mistry učiteli.)

Práce s duchovními bytostmi - Mistr pokračování

Z dlouholeté práce jsme dospěli k vyučování tohoto kurzu pro celistvost a bezpečí. Je toho mnoho s čím se setkáváme a ani o tom nevíme. Jako Mistři už se stím můžete setkat blíže, proto že jste citlivější. (Pokud jste si to opět nezakázali.-) Mnohé je pozitivní a krásné, ale mnohé také ne. Je dobré vědět kam se obrátit, když je potřeba a mít nástroje na zvládnutí některých NE- příjemných a otravných energií, které nám mohou velmi ztrpčovat život.
(Pouze po dohodě s Učiteli:-)
 

Duhový systém    

Všechno se neustále vyvíjí a roste, takový je zákon přírody. Proto po dlouhých letech práce s lidmi a studiu různých metod práce se stresem, jsme se rozhodli, tedy já Jan a Patricie, vypracovat systém, který je o naší práci s lidmi. Náš přítel Daniel Whiteside, když pobýval u nás a vedl zde kurzy, říkal: ,, učte to, co denodenně děláte".

Duhový systém je propojení více metod a postupů v jeden efektivně fungující celek. Ve spolupráci s lékaři vidíme další rozvoj naší práce a také daleko vyšší efektivnost. 

Duhový systém je určen každému, kdo má zájem a chce si tvořivě změnit svůj život a mít možnost si ho hezky užít. 

 

Kyvadlo I, II 

I- Naučíme se práci s kyvadlem a způsob kladení otázek.
II- Prohloubení práce s kyvadlem i mimo prostor a čas.

 

Automatická kresba I, II  

I. Naučíme se práci s uvolněnou myslí a rukou držící tužku poznávat toky energií v různých situacích, vztazích a lidech. Je to úžasný diagnostický nástroj.
II. Prohloubení práce i mimo prostor a čas.

 

Konstalace 

Potřeba mít alespoň kurz Práce s životní energií I, nebo mít sebou doprovod někoho, kdo nás zná a má alespoň kurz Práce s životní energií I.

Je to semináž, který vám pomůže podívat se na vztahy a různé situace v životě z úplně jiného úhlu pohledu. Používáme zde prvky Konstelací a Duhového systému.

 

Dobrý zrak bez brýlí 

(není potřeba žádný přípravný kurz) kurz, který vám pomůže pochopit a odstranit příčiny vašeho špatného zraku. Jedná se o soubor cvičení a odbloků tak, aby došlo k uvolnění stresu, který náš zrak negativně ovlivňuje.  Je lepší vše vidět a řešit, než dělat, že nic nevidíme, nebo nechceme vidět.

 

Mít rád svůj život 

Vhodný pro každého, kdo si chce život opravdu užívat a má pocit, že mu v tom ještě něco chybí nebo překáží. A hledá cestu. Také odblokujeme stres na toto téma (Není potřeba žádních přípravných kurzů)

 

Poznej a zdokonal své schopnosti 

Pracovní seminář pro kohokoliv, kdo chce zlepšit svou práci, komunikaci a chce se umět prosadit v dnešním pracovním světě. Budeme poznávat své mnohdy skryté schopnosti a společně je uvolňovat. 

 

Smrt a co s ní 

Je jednodenní seminář, kde zpracováváme stres z vlastní smrti, ale i ze smrti kolem nás. Pokusíme se vám vysvětlit, jak to vlastně v tomto univerzu je.

a další