V Praze jsme na adrese

Bartákova 3, Praha 4 Krč (Metro Pankrác)


Mimo Prahu jsme na adrese

Na Průhoně 52, Pikovice - Hradištko,                                 --pracujeme tu a máme zde mnohé kurzy a semináře.

ↈ jezdí k nám autobus 338 ze Smíchovského nádraží na zastávku nejbližší "Hradištko-Pikovice Pod Medníkem (PZ)" 

 nebo vlak do zastávky Petrov u Prahy (myslím že jede z Kačerova)

-a pomáháme také, když je potřeba pomoci s bydlením, opravou domů či bytů, dostavbou a podobně. Jako oprava a přístavba zde :-) Prodej/nákup/finance.           www.loblinvest.com